Storsjön

Storsjön i Jämtland är med sin 464 kvadratkilometer stora yta verkligen en stor sjö, faktiskt Sveriges femte största. Sjön har genom hela Jämtlands historia varit mycket viktig, då det är runt Storsjön som majoriteten av landskapets befolkning har bott under alla tider. Detta eftersom jorden runt sjön är mycket bördig och lämpar sig väl för jordbruk. Området runt sjön kallas för Storsjöbygden, och till det området räknas även alla öar i sjön, varav de största är Andersön, Frösön, Norderön och Verkön.

Även om jorden runt omkring sjön är bördig och grön, är sjön i själva verket mycket näringsfattig. Detta, tillsammans med den faktorn att Storsjön har skonats från några större föroreningar, gör att vattnet är klart och rent. Sjön ligger dessutom i kalkrik jordmån, vilket gör att den har ett naturligt skydd mot försurning. Det är med andra ord en sjö som lockar till bad. Om du inte tycker om att bada i sjöar, kan du istället investera i ett badkar. Du hittar ett brett utbud på Swedmart.se.800px-Andersonbrygga

Storsjöbygden har även ett annat namn, nämligen Storsjöodjurets rike. Även om många andra fiskar och djur lever i Storsjön, som öring, gädda, ål, bäver och utter, är det ett mytomspunnet djur som Storsjön är känd för – Storsjöodjuret. Storsjöodjuret är en del av den lokala folktron, och det sjölevande odjuret ska ha siktats i Storsjön så länge någon kan minnas. Det finns skriftlig dokumentation om observationer av Storsjöodjuret så långt tillbaka som 1635, och från 1800-talet och framåt har ett flertal observationer gjorts. Dessa uppträder framförallt under sommaren, och allra mest under rötmånaden. Jämtlands länsstyrelse gjorde Storsjöodjuret till fridlyst 1986, en fridlysning som gällde ända fram till 2006, då den upphävdes. Då inga bevis eller foton av Storsjöodjuret har kommit fram, betraktas odjuret i allmänhet som en sägen, i likhet med det skotska Loch Ness-odjuret. Länsstyrelsens fridlysning kanske därför framförallt var ett sätt att locka fler besökare till sjön, även om formuleringen var nog så allvarlig – det var förbjudet att ”döda, fånga eller skada levande djur av arten Storsjöodjuret” liksom att ”borttaga eller skada Storsjöodjurets ägg, rom eller bo”. Många har försökt fånga djuret genom historien, men idag fungerar det framförallt som en av Jämtlands främsta turistattraktioner.