Republiken Jämtland

Lokalpatriotismen är stark i Jämtland. Fram till 1178 var Jämtland självständigt och hade sitt eget parlament kallat Jamtamot. 1645 blev Jämtland en del av Sverige och perioden där emellan tillhörde man Norge. När politikerna på 60-talet började diskutera större regioner var förslaget att Jämtland skulle slås ihop med Västernorrland. Men där slog jämtarna bakut, protesterna var högljudda och i svallvågorna av detta skapades det lokalpatriotiska projektet ”Republiken Jämtland”. Målet med projektet är främst att verka för att den lokala kulturen bevaras och att folkmålen jamska och herjeådalska fortfarande brukas. President över Jämtland är underhållaren Evert Ljusberg som varje år håller tal till folket som en avslutning av Storsjöyran.

Jämtarnas motstånd ger resultat

I dagens politik diskuteras återigen storregioner. Något som även denna gång renderat ett motstånd och exempelvis har stora namninsamlingar genomförts där tiotusentals signaturer finns med. Denna rörelse har också gett resultat. Den 15 november 2016 kunde man i Expressen läsa rubriken ”Jublet från Jämtland: ”Motståndet är starkt””. Tack vare det starka motståndet har politikerna lyssnat på folket och Jämtland kommer att undantas helt från planerna. I samma artikel uttalar sig president Ljusberg och berättar att han inte alls är förvånad över det starka motståndet. Han menar också att möjligen känner jämtarna att makten, i och med storregioner, förflyttas långt från personerna den drabbar.

Hur ser planen för storregioner ut?

Det förslag som Jämtland nu inte blir en del av bestod av att Sverige skulle delas upp i sex stora regioner. Norrland skulle vara en av regionerna och i den skulle länen Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland ingå. Närmast Norrland geografiskt skulle nästa region vara en sammanslagning av Gävleborg, Uppsala, Dalarna, Örebro, Västmanland och Södermanlands län vilket ger ett invånarantal på 1.7 miljoner invånare och totalt 64 kommuner. Stockholm och Gotland skulle bilda den största regionen med 2.2 miljoner människor. Längre söderut kommer Värmland, Halland och Västra Götaland bilda en region. Blekinge och Skåne län blir en och Jönköping, Kronoberg och Kalmars län bildar tillsammans med Östergötland ytterligare en region.