Jämtland före 1640

Även om vi i vår tid tänker att landskapet Jämtland är ett svenskt landskap så har det inte alltid tillhört Norrland och Sverige. Under långa tider har inte heller jämtarna, Jämtlands befolkning, betraktat sig som norrlänningar.

 

Jägare och samlare
Jämtland har bebotts av människor, ett jägar- och samlarfolk, alltsedan 7 000–6 000 år före vår tideräkning. Man har funnit att de kom från väster. Deras kultur kom sedan att spridas vidare i Mellannorrland.

 

Under vikingatid
Under den tidsepok som kallas vikingatiden var Jämtland en självstyrande bonderepublik.

Man hade ett eget parlament, Jamtamot som är ett av världens äldsta. Något att bli stolt över som jämte.

 

Under norsk jurisdiktion
Jämtland kom att tillhöra vårt grannland i väster, Norge, efter vikingatiden. Närmare bestämt skedde det år 1178. Området förblev norskt i mer än 450 år.

 

Jämtland tillhör Sverige
Det var med den så kallade freden i Brömsebro 13 augusti 1645, som Jämtland kom att tillhöra Sverige. I skrivande stund, maj 2015, är det dags för 370 år jubileum. Det är kanske svenskarna som firar det medan jämtarna, genom sin befrielserörelse, fortsätter att vilja skapa en egen republik och suveränitet som stat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Jämtland i fjärdingar
Administrativt delades Jämtland in i mindre områden, något som kallades fjärdingar. Dessa fjärdingar var en slags lagsaga. Man hade i fjärdingarna egna ting parallellt med det gemensamma alltinget på Frösön. Fjärdingarna liknande den häradsindelningen som vi hade i Danmark, Sverige och södra Norge. Fjärdingarna benämndes efter väderstreck.

Under 1500-talet övergick fjärdingsindelningen i en indelning i tingslag. Det hade föregåtts av att Jämtland sedan tidigare hade ett eget lagting.

 

Jamskre loghbok
Jamskre loghbok var den lag som gällde – Jämtlandslagen på rikssvenska. Densamma hade stora likheter med den norska frostatingslagen, vilket var den lag som gällde i Tröndelag. Det var den norske kungen Magnus Lagaböter, den som botar lagar, som hade instiftat densamma då han blev kung i Norge. Landslagen gällde för hela Norge 1276. Dock kom den inte att omfatta Jämtland vid den här tiden. Det var först som tidigast år 1364 och senast i mitten av 1500-talet som den kom att omfatta Jämtland.

 

Jämtland på jämtska
Det finns även en historisk geografisk indelning av Jämtland på jämtska. Ett område benämns Nol i bygdom, som betyder nord i bygderna, sö i bygdom som man får förstå söder i bygderna eller sunna sjön, söder om Storsjön. Vidare betyder Opp i lännan, upp i landet, Öst i bygdom , vilket även har kallats ust, äst, åst, ast och så vidare istället för öst, vilket står för östra Jämtland. Benämningarna fram på lännan, fram på landet, också in på lännan vilket betyder in på landet omfattar Storsjöbygden med angränsande områden i de centrala delarna av Jämtland. Boende i detta område kallas framlänning.

 

För den som vill veta mer om Jämtland förr tiden rekommenderas ett besök på Sommarens Historieland. Stämpla Jamtli-passet – tävla och vinn – sommaren 2015.