Fäbodstinta

Fäbodarna är ett viktigt inslag i Jämtlands läns kulturlandskap. Något som exempelvis ett produktionsbolag kan göra film av.

 

Dagens fäbodar i Jämtland
Omkring 25 fäbodar i Jämtlands drivs på traditionellt sätt. Det innebär att boskapen får vara på fritt skogsbete, man håller mjölkdjur och bereder mjölken på vallen.

Förutom dessa 25 finns det omkring 75 fäbodar som används för kreatursbete och slåtter.

Det finns fäbodar som, under sommarmånaderna har öppet för turister och andra besökare.

 

Fäboden en rest från herdekulturen
Ifrån herdekulturen kom bruket att se skogen som ett skafferi. Fäboden som fenomen var född. I området kring själva byggnaderna, fäbodarna, hölls fän (boskapen alltså) under perioden maj till september. Fäna vaktades av fäbodjäntor och vallpojkar, kallade butöusan respektive gjetaran.

 

Fäna
Ännu in på 1950-talet var det relativt vanligt med fäboddrift.Dock finns några tradiotionella fäbodar kvar. Mycket beroende på efterfrågan på ekologiska produkter och konsten att producera ost på vallen. Ett hållbart sätt att bruka jorden och hålla fän.Fäbodstinta 2

 

Fjällkon
Fjällko från Hedmark i Norge.

Vad vore en fäbod utan fjällkon, kynnan. En speciell koras som är vita och inte har några horn. Temperamentet är alert och de anses vara något egensinniga.

Skällkons bjällra hördes milsvitt. På kvällarna kallade korna hem för mjölkning det gjorde butöserna genom särpräglade locktoner, kallade loock eller köuk på jämtskan. I svenskan benämns det hela kulning.

 

Produkter från fäbodar
Ost är det bästa sättet att konservera mjölk på. Fortfarande finner vi den mattraditionen i Jämtland. Typiskt jämtska ostar är mesost, koost, getost, grynost, rörost och något som kallas sötost. Man gjorde även messmör och långfil. Sedan gjordes något som storstadsmänniskorna av idag kanske inte känner till så bra som flötgröt, tunnbröd, kams, klobb, kjesfil och annat som ingår i det jämtska köket.

 

Fäbodstinta
En del åker tillbaks till exempelvis Myhrbodarna i Valsjöbyn, för att få möjligheten att leva fäbodsliv. Här får de bland annat lära sig att sköta djuren och mjölka dem. Därtill får de göra både ost och smör.